• is voor de eerste tractor in iedere klasse die geen algehele proeftrek heeft een proeftrek. Als de afstelling van de sleepwagen dan wijzigt, heeft de eerstvolgende tractor een proeftrek en dient de voorgaande tractor opnieuw een trekpoging te maken,
 • mag niet verreden worden met bijrijder(s) op de tractor,
 • moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trekpoging,
 • mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen,
 • Mag past gestart worden als de groene vlag gegeven is.
 • Die binnen 20 meter gestopt wordt, mag 1 keer over gedaan worden, dan wordt er niets aan de baan gedaan.
 • Mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen.
 • wordt altijd gediskwalificeerd wanneer de tractor tijdens de trekpoging:
  • buiten de wedstrijdbaan komt (= aanraken of overschrijden van de krijtlijnen),
  • onderdelen verliest, tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn of turbo,
  • overmatig vloeistof verliest (= constante stroom vloeistof op de baan), tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn,
  • het maximaal toegestane toerental overschrijdt,
  • niet stopt na het geven van de rode vlag (afvlaggen),
 • Wordt afgevlagd wanneer de trekker buiten de wedstrijdbaan komt.
 • mag éénmaal overgedaan worden en dan vervalt het resultaat van de eerste trekpoging als:
  • de deelnemer die de proeftrek gedaan heeft de trekpoging over wilt doen en dit aan de eindvlagger doorgegeven heeft vóórdat de volgende deelnemer gestart is,
  • het gas dicht gedaan wordt vóórdat de sleepwagen 30 meter heeft afgelegd (m.u.v. de proeftrek, waarna de eerstvolgende tractor de proeftrek heeft), dan wordt de baan niet opnieuw bewerkt. (Als er dan gestopt is vanwege materiaalbreuk mag de trekpoging na de laatste tractor in de klasse over gedaan worden). In een finale mag de trekpoging ook opnieuw gedaan worden als het gas dicht gedaan wordt vóórdat de sleepwagen 30 meter heeft afgelegd,
  • de noodstop van de tractor tijdens de trekpoging in werking treedt, waarbij het verzegelbandje is gebroken en de noodstopconstructie aan de eisen voldoet. De deelnemer moet dit dan gemeld hebben aan de eindvlagger vóór het verlaten van
 • mag niet buiten mededinging over gedaan worden in dezelfde klasse.

Download hier de reglementen in pdf