Reglementen

REGLEMENTEN

Reglement Trekker Trek van Voorne-Putten 2018

Download hier

De Deelnemer

Die dit reglement niet naleeft, kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalifecieerd worden. Moet een geldig tractorrijbewijs hebben of minstens 18 jaar zijn. Mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank of andere stimulerende middelen zijn. moet ten alle tijden zijn of haar voertuig op veilige wijze besturen, Die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat, mag zich niet de baan afzetting begeven. Startnummers moeten aan beide zijden duidelijk zichtbaar zijn. Die de sleepwagen over de verste afstand verplaats is winnaar (bij meerdere full pulls volgt er een finale trek). Vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid, die het gevolge zijn van wedstrijd deelname. Is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreinigingen (olie, brandstof) en moet op en bij het wedstrijd terrein door deelnemer zelf opgeruimd worden. Die te laat aan de start verschijnt, mag geen trekpoging meer doen in de betreffende klasse. Op het terrein moet op een verantwoordelijke manier en niet harden dan 5 km per uur gereden worden. Alle deelnemende tractoren mogen zich op het terrein begeven en moeten voor het einde van het evenement het terrein verlaten hebben. Hierbij wordt verwacht dat de bestuurder rekening houdt met de omgeving en geen overlast veroorzaakt. Kan tijdens [...]

De Trekpoging

is voor de eerste tractor in iedere klasse die geen algehele proeftrek heeft een proeftrek. Als de afstelling van de sleepwagen dan wijzigt, heeft de eerstvolgende tractor een proeftrek en dient de voorgaande tractor opnieuw een trekpoging te maken, mag niet verreden worden met bijrijder(s) op de tractor, moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trekpoging, mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen, Mag past gestart worden als de groene vlag gegeven is. Die binnen 20 meter gestopt wordt, mag 1 keer over gedaan worden, dan wordt er niets aan de baan gedaan. Mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen. wordt altijd gediskwalificeerd wanneer de tractor tijdens de trekpoging: buiten de wedstrijdbaan komt (= aanraken of overschrijden van de krijtlijnen), onderdelen verliest, tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn of turbo, overmatig vloeistof verliest (= constante stroom vloeistof op de baan), tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn, het maximaal toegestane toerental overschrijdt, niet stopt na het geven van de rode vlag (afvlaggen), Wordt afgevlagd wanneer de trekker buiten de wedstrijdbaan komt. mag éénmaal overgedaan worden en dan vervalt het resultaat van de eerste trekpoging [...]

De Tractor

Mag niet voorzien zijn van afgesneden banden in de landbouwklasse. Mag niet voorzien van dubbellucht. Mag totaal niet breder zijn dan 300 cm, wordt gewogen met chauffeur Mag ballastgewichten hebben, mits deze: deze vast en niet verplaatsbaar tijdens de trek op een veilige manier aan de tractor bevestigd zijn Vast aan de tractor bevestigd zijn, verlies tijdens de trek heeft diskwalificatie tot gevolg. Niet achter de achterwielen uitsteken. Een ruimte van minimaal 30 cm hoog en 15 cm breed recht boven de trekhaak vrijlaten. deze maximaal 85 cm (bij 7,5 ton en zwaarder 145 cm) voor de tractor uitsteken, gemeten vanaf de voorzijde van de motorkapgrille Mag niet voorzien zijn van (injectie of toevoegingen van) andere brandstof dan diesel. Moet een degelijke veiligheidsbeugel of veiligheidscabine en spatborden hebben. Moet W.A. verzekerd zijn, de deelnemer moet dit kunnen aantonen bij de organisatie. Mag slechts éénmaal in dezelfde klasse deelnemen, Mag het terrein niet onnodig beschadigen en op het terrein niet te hard rijden (max. 5 km/uur), De trekker mag in 1 klasse deelnemen, met uitzondering van de Dames-klasse. Mag niet met vierwielaandrijving ingeschakeld rijden, uitgezonderd klasse 9,5 en tot 13 ton. Moet voorzien zijn van steigerbegrenzer tot en met klasse 5,5 ton of een degelijk geblokkeerde hefinrichting. [...]

De Landbouwklasse

Moet standaard landbouw- of fabriekstractor zijn, het hefdeksel moet aanwezig zijn. Moet standaard landbouw- of fabriekstractor zijn, het hefdeksel moet aanwezig zijn. Moet een standaard brandstoftoevoer hebben. Mag geen hoger toerental maken dan 3000 omwentelingen per minuut. Het vermogen mag de maximale pk limieten niet overschrijden. Moet een degelijke trekhaak hebben en mag niet achter de achterwielen uitsteken. De aankoppelhoogte van maximaal 60 cm, kleinste klasse 50 cm (Kleinste klasse is: 2,5 ton en smalspoor). Tractoren met een bandendrukwisselsysteem mogen na goedkeuring op de weegbrug de bandendruk niet meer aanpassen. De organisatie mag het bandendruk wisselsysteem verzegelen Indien er voorasveering aanwezig is zal de trekhaakhoogte gemeten worden wanneer de voorasveering op zijn laagste punt is. Download hier de reglementen in pdf

Hobbysport

Aanvullende regels Hobbysport Gesneden banden: Niet toegestaan Turbo (max. 1): Vrij Waterinjectie: Niet toegestaan Brandstofpomp: Standaard Steigerbegrenzer: Verplicht Kruis in de uitlaat: Verplicht Noodstop: Niet verplicht Dodemanshendel: Niet verplicht Download hier de reglementen in pdf

Sportklasse

Aanvullende regels sportklasse Gesneden banden:Toegestaan Turbo (max. 1): Vrij Waterinjectie:Toegestaan Brandstofpomp:Vrij Steigerbegrenzer:Verplicht Kruis in de uitlaat:Verplicht Noodstop:Verplicht Dodemanshendel:Verplicht die geen werkend toerensignaal heeft in een sportklasse, rijdt niet mee voor de dagprijs, startgeld en prijzengeld. Download hier de reglementen in pdf

2018-06-18T11:18:15+01:00